Belangrijke nieuws over de vogelgriep

Geschreven door Harry Willemse.

De afgelopen periode zijn er opmerkelijk veel dode vogels gevonden in de nabijheid van de surfplas, bovendien zijn er door de gemeente waarschuwingsborden geplaatst. Verder heeft de gemeente ons al eerder verzocht de leden van de WSCR te verzoeken het vaarverbod achterop de plas strikt te eerbiedigen en de aanwezige vogels niet onnodig op te schrikken. Reden voor Maarten om bij de gemeente eens te informeren of een mogelijke nieuwjaarsduik (of andere soortgelijke (Surf-) activiteiten) moeten worden ontraden. De gemeente heeft de vraag voorgelegd aan de GGD die een advies over de situatie heeft gegeven. Het lijkt ons belangrijk deze informatie met al onze leden te delen. Daarom hierbij het volledig advies zoals door de GGD geformuleerd: