Belangrijke mededeling inzake vogelgriep

Geschreven door Harry Willemse.

Zoals bekend is het van 1 oktober tot 1 april niet toegestaan achterop de plas te surfen. Op dit moment is het in het kader van de vogelgriep extra belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt. Het verstoren van de rust onder de vogels doet de vogels onnodig opstuiven en rondfladderen met een extra en onnodig risico op verspreiding van eventuele vogel griep. Hierbij dus nogmaals de uitdrukkelijke oproep zich te houden aan de regels en de rust onder de vogels niet onnodig te verstoren.

Surf verbod achterop de plas

Geschreven door Theo.

Vogelgebied 1Onze surfplas is deel van Natura 2000: een aaneenschakeling van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden krijgen kwetsbare dieren en leefgebieden extra bescherming. Daarnaast zijn ze ook bedoeld om de biodiversiteit in stand te houden. Dat lukt aardig, want af en toe zie je zelfs een oude deur surfer op de surfplas (en die zijn heel zeldzaam). Met de aanwijzing van de oevers en plas Broekvelden/ Vettenbroek tot Natura 2000-gebied valt dit gebied onder de Natuurbeschermingswet.

Voor ons betekent dit dat van 1 oktober tot 1 april het achterste gedeelte van de surfplas even geen surfwater is, maar een rustgebied voor bv smienten. We zullen nog een aantal boeien in het water leggen op de denkbeeldige lijn door de plas om je hier extra op te attenderen. Oke je mag om die boeien gijpen.

We willen je vragen om het rustgebied van de smienten in iedergeval te respecteren en niet in het gemarkeerde deel van de plas te surfen.