Bestuur

Het bestuur van de WSCR bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. Het team is goed op elkaar ingewerkt en kan daardoor de club uitermate effectief besturen. Wil je ook actief worden? Benader dan één van de bestuursleden.

Zoals gezegd, de bestuursleden zijn vrijwillgers die naast hun werk de bestuurs taken doen. Wil je contact opnemen gebruik dan bijvoorkeur de email, dat kan makkelijk via het contact form. Wil je toch bellen? Bel dan in de avond (niet te laat) of in het weekend. Het is vervelend voor de bestuursleden om op het werk gebeld te worden.