Privacy verklaring WSCR

 

De Windsurfclub Reeuwijk (WSCR) gaat zorgvuldig en veilig om met uw persoonlijke gegevens.delete cookies comic

 

WSCR verzamelt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het beheren en organiseren van activiteiten van de vereniging. In dit document wordt uitgelegd welke gegevens we van u vastleggen en met welk doel. Ook geven we aan welke rechten u heeft met betrekking tot de geregistreerde gegevens.

 

1. Welke gegevens legt WSCR vast en waarom?  

WSCR legt uitsluitend gegevens vast die nodig zijn voor de overeenkomst met u. Dat kan een lidmaatschap zijn, een cursus of opleiding, maar ook een donateurschap, sponsorschap, of een overeenkomst tot gebruikmaking van de faciliteiten van de vereniging. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor contact met u voor de overeenkomst, voor het afhandelen van betalingen of voor informatie over activiteiten van WSCR.  

WSCR gebruikt geregistreerde gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze ter beschikking heeft gesteld en geeft deze niet door aan derden. Ook binnen de vereniging worden de gegevens niet verder verspreid dan noodzakelijk. 

 

2. Gegevens leden

Persoonsgegevens van leden worden door WSCR verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen  geven aan het lidmaatschap. De grondslag hiervoor is het aangegane lidmaatschap en het communiceren over zaken aangaande het lidmaatschap. WSCR verzamelt de volgende gegevens van haar leden: Naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, bankgegevens, of het lid in bezit is van een voordeursleutel, of het lid gebruik maakt van een kluis (indien van toepassing ook het kluisnummer) en het bardienst “IVA” certificaat.

Voor minderjarige leden wordt expliciet toestemming gevraagd  aan de ouder(s) of andere wettelijke vertegenwoordiger.

Uw persoonsgegevens worden door WSCR opgeslagen in de ledenadministratie gedurende de periode van het aangaan van het lidmaatschap tot een jaar na beëindiging ervan. Daarnaast worden de gegevens voor verantwoording van de financiële administratie voor een periode van maximaal 7 jaar vastgelegd. Uw persoonsgegevens worden door WSCR niet verstrekt aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is (zoals bijvoorbeeld op verzoek van politie/justitie). Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

 

3. Bescherming  van uw gegevens

WSCR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Deze zijn als volgt:

  • Personen die namens WSCR kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding. 
  • Deze personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  
  • Computersystemen zijn voorzien van een gebruikersnaam met wachtwoord en aanvullende beveiligingsmaatregelen (zoals bijvoorbeeld een firewall) om het risico te verkleinen op ongeoorloofde toegang.  
  • Er worden backups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.  
  • De getroffen maatregelen worden jaarlijks geëvalueerd. 

 

4. Datalekken

WSCR tracht met de bovenstaande maatregelen te voorkomen dat geregistreerde gegevens in handen van onbevoegde derden komen. Mocht dit onverhoops toch gebeuren, dan zal WSCR handelen conform de richtlijnen en verplichtingen die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld voor datalekken. 

 

5. Uw rechten omtrent de verzameling van persoonsgegevens 

  • U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de door u verstrekte persoonsgegevens. 
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
  • U heeft het recht om op verzoek de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan een andere partij.  
  • U heeft het recht om een eerder verleende toestemming in te trekken. 
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit).  

 

6. Beeldmateriaal 

WSCR kan fotos en video’s van verenigingsactiviteiten en cursussen gebruiken voor de website, bij instructies aan cursisten en op social media. Het doel hiervan is om berichten te illustreren, om opleidingssituaties te illustreren of om promotie voor de vereniging te maken.  

In dit beeldmateriaal kunnen mensen herkenbaar in beeld komen. De betrokken verantwoordelijke selecteert zorgvuldig welk beeldmateriaal wordt gebruikt. Een eventuele klacht of verzoek tot verwijdering van bepaalde beelden kan worden gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

WSCR beschikt over een publiekelijk toegankelijke webcam via haar website. Deze webcam is bedoeld om windsurfers zicht te geven op de actuele weersomstandigheden op de surfplas en de drukte op het terrein voor het clubgebouw in verband met het op- en aftuigen van de surfuitrusting. Via een informatieschild wordt gewezen op de aanwezigheid van de webcam. 

 

7.  Webformulieren

Als u gebruik maakt van het contactformulier of inschrijfformulier op deze website beschikken wij over de persoonsgegevens die u op dit formulier invult. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door anderen, omdat de site gebruik maakt van een beveiligd protocol (SSL-Certificaat via HTTPS-protocol). Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.

 

8. Cookies

WSCR gebruikt voor de eigen website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

De WSCR website heeft een koppeling met Facebook, via die koppeling kan Facebook marketing cookies plaatsen. Ook gebruiken wij diensten van Google om de website tegen spammers te beveiligen (ReCaptcha), daarvoor plaatst Google ook cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

9. Heeft u vragen?

Het (dagelijks)bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doorlezen van deze Privacyverklaring vragen heeft, of wanneer u in het algemeen vragen heeft over de bescherming van uw privacy door WSCR, dan kunt u deze per mail voorleggen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .